آیین اولین سالگرد شهادت دانشمند شهید محسن فخری زاده

آیین اولین سالگرد شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور شهید فخری زاده در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی […]

آیین اولین سالگرد شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور شهید فخری زاده در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور وزیر بهداشت، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رییس سازمان سپند و مقامات وزارت دفاع، مسئول نهاد دانشگاه  و جمعی از روسای برخی دانشگاه ها و خانواده این شهید والامقام برگزار شد.