تفاوت چالش های دیروز و امروز انقلاب با مستکبران: ائتلاف چند خودفروخته

 گام دوم انقلاب فصل دوم: تفاوت چالش های دیروز و امروز انقلاب با مستکبران     آن روز گمان آمریکا […]

 گام دوم انقلاب

فصل دوم: تفاوت چالش های دیروز و امروز انقلاب با مستکبران

 

 

آن روز گمان آمریکا آن بود که با چند “خودفروخته” یا با چند هواپیما و بالگرد

خواهد توانست بر نظام اسلامی فائق آید، امروز برای مقابله‌، خود را محتاج به یک ائتلاف بزرگ

از ده‌ها دولت معاند یا مرعوب میبیند.

یک دلیل بر”قدرت جمهوری اسلامی، همین ائتلافهایی است که آمریکا در منطقه انجام میدهد.

اگر “آمریکا” میتوانست در مقابل جمهوری اسلامی کار مورد نظر خود را انجام بدهد

احتیاج نداشت با این کشورهای رو‌سیاهِ بدنامِ مرتجع، در منطقه ائتلاف تشکیل بدهد

و از آنها کمک بخواهد و برای ایجاد “اغتشاش” و ناآرامی و “ناامنی” از آنها کمک بگیرد؛

این نشان‌دهنده‌ی این [قدرت] است.