برگزاری جشن عید غدیر

جشن عید غدیر، عید ولایت و امامت در روز سه شنبه پنجم مردادماه در محوطه ستاد دانشگاه به همت ستاد […]

جشن عید غدیر، عید ولایت و امامت در روز سه شنبه پنجم مردادماه در محوطه ستاد دانشگاه به همت ستاد غدیر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.