تقابل دوگانه‌ی «اسلام و استکبار» پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر

بیانات مقام معظم رهبری پیرامون تقابل دوگانه‌ی«اسلام و استکبار» پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر     نظام سلطه یعنی دنیا تقسیم […]

بیانات مقام معظم رهبری پیرامون

تقابل دوگانه‌ی«اسلام و استکبار» پدیده‌ی برجسته‌ی جهان معاصر

 

 

نظام سلطه یعنی دنیا تقسیم میشود بین دو گروه کشور، دو گروه ملّت:

یک گروه، گروه سلطه‌گر؛ یک گروه، گروه سلطه‌پذیر.

ما این نظام را، این فرمول غلط را در دنیا به هم زدیم.

ما نشان دادیم که نخیر، میتواند یک ملّتی وجود داشته باشد که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه‌پذیر؛

نه خودش بخواهد به کسی زور بگوید و نه زیر بار هیچ زورگویی برود؛

ملّت ایران این را عملاً نشان داده؛ خب، در کتابها مینویسند؛

متفکّرین، تحلیل‌گران سیاسی از این حرفها میزنند؛

 

منتها کتاب و نوشته کجا، واقعیّت کجا!

این واقعیّت را انقلاب به ‌وجود آورد. انقلاب اسلامی ساختارشکنی کرد.

 

معیار