توصیه‌ هایی برای ایجاد تمدّن نوین اسلامی  و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ(عج)-معنویّت و اخلاق ۱

توصیه‌ هایی برای ایجاد تمدّن نوین اسلامی  و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ(عج) :   معنویّت و اخلاق  “قسمت اول” : […]

عکس شهری از بالا در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

توصیه‌ هایی برای ایجاد تمدّن نوین اسلامی  و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمیٰ(عج) :

 

معنویّت و اخلاق  “قسمت اول” :

 

وجود معنویت و اخلاق ، محیط زندگی را حتّی با کمبودهای مادّی، بهشت میسازدونبودن آن حتّی بابرخورداری
مادّی، جهنّم می‌آفریند جامعه‌ی بدون آرمان ، بدون مکتب، بدون ایمان ، ممکن است به ثروت برسد، به قدرت برسد،
اما آن وقتی هم که به ثروت و قدرت برسد، تازه میشود یک حیوان سیر و قدرتمند – و ارزش انسان گرسنه از حیوان
سیر بیشتر است – اسلام این را نمیخواهد. اسلام طرفدار انسانی است که هم برخوردار باشد، هم قدرتمند باشد،
و هم شاکر و بنده‌ی خدا باشد؛ جبهه‌ی عبودیت بر خاک بساید.
انسان بودن، قدرتمند بودن و بنده‌ی “خدا” و عبد خدا بودن؛ این آن چیزی است که “اسلام” میخواهد؛
میخواهد انسان بسازد.