توفیق دانشیار دانشگاه در ثبت موارد جدید در کتاب بین المللی تشخیص های پرستاری جهان

  رییس دانشکده پرستاری و مامایی ازتوفیق عضو هیئت علمی این دانشکده در ثبت دو تشخیص جدید در کتاب تشخیص […]

 

رییس دانشکده پرستاری و مامایی ازتوفیق عضو هیئت علمی این دانشکده در ثبت دو تشخیص جدید در کتاب تشخیص های پرستاری بین المللی جهان خبر داد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد به نقل از  دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر فروزان آتش زاده ضمن اعلام این خبر گفت: دو تشخیص جدید پرستاری  توسط دکتر میترا زندی فوق دکترای پرستاری و  عضو هیئت علمی گروه پرستاری داخلی جراحی این دانشکده در دوازدهمین ویرایش کتاب ناندا ثبت شده است.

وی با اشاره به بازنگری کتاب تشخیص های بین المللی پرستاری جهان(NANDA) هر دو سال یک بار افزود: برای اولین بار  است که یک عضو هیئت علمی ایرانی موفق به اضافه کردن تشخیص پرستاری به  این کتاب جهانی شده است.

 دکتر آتش زاده خاطرنشان کرد: در دوازدهمین ویرایش این کتاب(NANDA ۲۰۲۱-۲۰۲۳ ) ،  ۴۶ تشخیص پرستاری جدید از هفت کشور ایران، آلمان، امریکا، برزیل، مکزیک، ترکیه و اسپانیا اضافه شده که دو مورد آن برگرفته از مطالعات کیفی دکتر زندی بوده  است.

به گفته وی این تشخیص های پرستاری مورد استقبال هیئت ارزیابی کننده تشخیص های پرستاری ناندا قرار گرفت و برگ زرین دیگری به افتخارات جامعه پرستاری ایران به ویژه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزوده شد.