دانلود پوستر “ویژه شهادت امام محمد باقر (ع) “

پوستر «ای چشمه‌ی علوم ، یا باقر العلوم» نگاه کودکی‌ات دیده بود قافله را تمام دلهره‌ها، تمام فاصله را تو […]

پوستر «ای چشمه‌ی علوم ، یا باقر العلوم»

نگاه کودکی‌ات دیده بود قافله را
تمام دلهره‌ها، تمام فاصله را

تو انتهای غمی از کجا شروع کنم
خودت بگو بنویسم کدام مرحله را

💢 تلویزیون اینترنتی معیار

www.meyartv.com