دیدار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی

دیدار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی  

دیدار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی