« بازگشت به آلبوم

گزارش تصویری هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه اندیشه سیاسی سطح۴ اردیبهشت ۹۸
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است