رستاخیز شکوهمند ایرانیان در چهل و دومین بهار انقلاب+تصاویر

رستاخیز شکوهمند مردم ایران در چهل و دومین بهار انقلاب بار دیگر حیرت همگان را بر انگیخت. مردمی که در […]

رستاخیز شکوهمند مردم ایران در چهل و دومین بهار انقلاب بار دیگر حیرت همگان را بر انگیخت.

مردمی که در کشاکش فتنه و بلا و سختی و تنگی معیشت،دینشان را به دنیا نفروختند.

مردمی که ثابت کردند اصحاب اخرالزمانی سیدالشهدایند.

مردمی که با مشت های گره خورده خود،مشتی محکم بر دهان استکبارگران زدند تا خیال خام دست اندازی به دارایی این کشور را با خود به گور ببرند.

مردمی که ولایت همچون خون در رگ حیاتشان جاری است،بار دیگر خلعت بیعت بر قامت بصیرتشان تازه شد.

مردمی که با کیمیای ایمان و بصیرتشان توانستند مس وجود زمستان را با بهار انقلاب شکوفا کنند و رنگ طلا بر پیکر زمستان بزنند.

دشمن بداند و دوست آگاه باشد، نهالی که با خون جگرگوشه های این مردم آبیاری شده و حالا دیگر درختی تنومند شده و سایه سار امنیت مردم شده است نه باد تهدیدهای قدرت های رو به افول، به خود می لرزد و نه با پریدن کلاغ ها از روی شاخه های پر بارش از بالندگی و قد کشیدن باز می ایستد.

این مردم که قدم هایشان بر پل صراط انقلاب که گاه در غبار فتنه ها و گاه در کشاکش سختی و تحریم و ضیق معیشت همچون مو باریک و همچون تیغ تیز شد نلغزید.باشد که در پل صراط هم محکم و استوار به سلامت به سر منزل مقصود برسند.

مردم می دانند که مکتب ولایت فقیه پیش دبستانی مکتب مهدوی است، پس قدم هایشان نبض بالیدن و پویش جهان به سوی نظام قرآنی موعود است.