سلوک عاشورایی|کوچکترین سرباز

    سلوک عاشورایی قسمت هفتم: کوچکترین سرباز با کلام حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی تهیه شده در موسسه […]

حضرت علی اصغر (ع)

 

 

سلوک عاشورایی

قسمت هفتم: کوچکترین سرباز

با کلام حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی

تهیه شده در موسسه فرهنگی، هنری و رسانه ای معیار