سلوک عاشورایی| ذوالجناح

      سلوک عاشورایی قسمت دهم: ذوالجناح با کلام حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی تهیه شده در موسسه […]

ذوالجناح

 

 

 

سلوک عاشورایی

قسمت دهم: ذوالجناح

با کلام حضرت آیت الله آقا مجتبی تهرانی

تهیه شده در موسسه فرهنگی، هنری و رسانه ای معیار