شفاف نبودن مقصود از موانع بزرگ وحدت حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام معلمی : شفاف نبودن مقصود از موانع بزرگ وحدت حوزه و دانشگاه است عضو هیئت علمی دانشگاه باقر […]

حجت الاسلام معلمی :

شفاف نبودن مقصود از موانع بزرگ وحدت حوزه و دانشگاه است

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) شفاف نبودن مقصود را از موانع بزرگ وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: باید افرادی دلسوز ازحوزه و دانشگاه گردهم آیند و بصورت علمی در این راستا قدم بردارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حجت الاسلام حسن معلمی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: دو نهاد حوزه و دانشگاه در هدف‏، غایت و خطوط کلی نظام جمهوری اسلامی یکی هستند.وی ادامه داد: حوزه و دانشگاه به لحاظ مسائل علمی و محتوایی با همدیگر متفاوت هستند، البته در محتوا هم در بخش‌هایی مانند حوزه علوم انسانی یکنواختی با هم دارند، اما می‌توانند با همدیگر در حدی که لازم است با هم تعامل داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم(ع) بیان کرد: بعنوان مثال در رشته‌هایی مانند روان‌شناسی که بیشتر مبانی آن غربی است‏، حوزه و دانشگاه می‌توانند با همدیگر در راستای اسلامی کردن این علم همکاری داشته باشند. اگرچه ممکن است این مسئله خیلی زمان بر باشد و نیاز به کارگروه‌های تخصصی از دو نهاد حوزه و دانشگاه داشته باشد، اما به هر حال نباید در این زمینه متوقف شد.حجت الاسلام معلمی اضافه کرد: حوزه و دانشگاه باید به سمت محتوایی بروند که خروجی این دو مکان علمی دو تفکر متضاد نباشد، این دو نهاد باید به لحاظ معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی به سمت محتوای درست و صحیح حرکت کنند. وی گفت: برای روشن‌تر شدن معنای وحدت حوزه و دانشگاه باید توجه داشته باشیم که ممکن است وحدت چندین معنا داشته باشد که حتی بعضی از معناهای آن غیر قابل دسترس باشد، بنابراین باید ببینیم کدام معنا درست و قابل تحقق‌تر است‌‌ همان را دنبال کنیم.حجت الاسلام معلمی ادامه داد: وحدت حوزه و دانشگاه معانی مختلفی دارد که حتی بعضی از معانی آن غلط و نادرست است، مانند اینکه حوزه دانشگاه شود و دانشگاه حوزه که این کار امکان پذیر نیست و متاسفانه بعضی افراد همین تلقی غلط را از این وحدت دارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه باقر العلوم افزود: یکی از موانع بزرگ بر سر راه وحدت حوزه و دانشگاه شفاف نبودن مقصود است و در این راستا باید افرادی دلسوز از مجموعه علمی حوزه و دانشگاه گردهم آیند و کارگروه‌های علمی در راستای این وحدت تشکیل دهند.وی تصریح کرد: شاید بتوان گفت دلیل اینکه این وحدت با سرعت پیش نمی‌رود و اتفاقی که باید بیفتد پیش نیامده است عدم همکاری حوزه‌های مختلف، تغییر دولت‌ها و ابهام در مسائل این دو مجموعه علمی باشد.حجت الاسلام معلمی خاطرنشان کرد: مجموعه علمی حوزه و دانشگاه باید فراموش نکنند که هردو مغز متفکر جامعه هستند و هر انسان فرهیخته‌ای که به اسلام و تشیع تعلق خاطر دارد باید به سهم خویش در راستای این وحدت قدم بردارد.