طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه در ماه مبارک رمضان

طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود به گزارش […]

طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در راستای پویش قرآنی “در بهشت” طرح ضیافت اندیشه استادان و نخبگان دانشگاه، ویژه ماه مبارک رمضان به صورت مجازی با سخنرانی دکتر محمد شجاعی در موضوع “انسان شناسی در قرآن ” پنج شنبه هر هفته ساعت ۲۱ برگزار میشود.

اساتید، دانشجویان و کارکنان #دانشگاه با استفاده از لینک meeting.sbmu.ac.ir/nahad می توانند در این کارگاه حاضر شده و از معارف آن بهره مند شوند.