عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران “تبیین” بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

بیانات “مقام معظم رهبری”  پیرامون “عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران“     “عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران”  آنگاه بدرستی دیده میشود که […]

عظمت پیشرفتهای چهل ساله ی ایران
بیانات “مقام معظم رهبری”  پیرامون

عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران

 

 

“عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران”  آنگاه بدرستی دیده میشود که

با مدّتهای مشابه در انقلابهای بزرگی چون فرانسه و شوروی و هند مقایسه شود.”:

انقلاب یک “جریان” است، همه جا همینجور است؛ یک جریان است، یک”حادثه” نیست،

لکن این جریان در بسیاری از جاها در وسط راه متوقف میشود.

به تاریخ انقلابهای گوناگون، “انقلابهای بزرگ” نگاه کنید؛

وسط راه متوقف میشوند. یک عده‌ای به یک پیروزی میرسند، دل خوش میکنند، از مردم فراموش میکنند،

مردم یواش‌یواش صحنه را رها میکنند؛ تمام میشود.

“انقلاب کبیر فرانسه” که در قرن هیجدهم – اواخر قرن هیجدهم – شروع شد، در اوائل و اول قرن نوزدهم زایل شده بود،

از بین رفته بود، چیزی ازش باقی نمانده بود.

علیه “سلطنت دیکتاتوری” قیام کردند، سلطنت را زائل کردند،

بعد از حدود پانزده سال، یک پادشاه مقتدر مستبد دیگری به نام ناپلئون بناپارت آمد سر کار.

دهها سال اینها گرفتار بودند، بعد یواش‌یواش، بتدریج توانستند یک جوری خودشان را از بخشی از آن مسائل کنار بکشند

انقلابها نمیمانند؛ نیمه‌کاره رها میشوند؛ چون ایمان نیست؛ چون آن عروه‌ی وثقی نیست.

Image result for ‫عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران‬‎

عظمت پیشرفتهای چهل‌ساله‌ی ایران “تبیین” بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

این انقلاب در بین مردم ما ماند و روز به روز شادابتر شد و کارائی خودش را روز به روز بیشتر نشان داد.

معیار