فرصت های مهم مادی ایران در گام دوم انقلاب

فصل سوم: ظرفیتهای مهم کشور برای “گام دوم انقلاب” : فرصت های مادی کشور:     یکی از “ظرفیّتهای مهمّ […]

فصل سوم:

ظرفیتهای مهم کشور برای “گام دوم انقلاب” :

فرصت های مادی کشور:

 

 

یکی از “ظرفیّتهای مهمّ کشور” ما منابع طبیعی است…

مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد.

مجموع “نفت و گاز” ما از همه‌ی کشورهای دنیا ــ شرق و غرب عالم ــ بیشتر است.

امسال که من دارم با شما حرف میزنم، کشفیّاتی درمورد گاز شده است که

نشان میدهد که از آن مقداری که سال گذشته در آمارهای ما بود،

از آن مقدار هم منابع گازی ما و ذخیره‌های گازی ما افزایش پیدا کرده است؛

این وضع نفت و گاز ما است. بیشترین ذخیره‌ی منابع انرژی ــ که همه‌ی دنیا روشنی خود،

گرمای خود، صنعت خود، رونق خود را از انرژی دارد، از نفت و گاز دارد ــ در کشور ما است.

علاوه‌ی بر این، معادن طلا و معادن فلزّات کمیاب در سرتاسر این کشور پراکنده است و وجود دارد.

سنگ آهن، سنگهای قیمتی، انواع و اقسام فلزهای لازم و اساسی ــ که مادر صنایع محسوب میشوند

ــ در کشور وجود دارد؛ این هم یک ظرفیّت بزرگی است.

ظرفیّت دیگر موقعیّت جغرافیایی ما است؛ ما با پانزده کشور همسایه هستیم که اینها رفت‌وآمد دارند.

حمل و نقل ترانزیت یکی از فرصتهای بزرگ کشورها است؛

این برای کشور ما هست و در جنوب به دریای آزاد و در شمال به آبهای محدود منتهی میشود.

در این همسایه‌های ما، در حدود ۳۷۰ میلیون جمعیّت زندگی میکنند که این مقدار ارتباطات و همسایه‌ها،

برای “رونق اقتصادی” یک کشور یک “فرصت” بسیار بزرگی است.

این علاوه بر “بازار” داخلی خود ما است؛ یک بازار ۷۵ میلیونی که برای هر اقتصادی، یک چنین بازاری بازار مهمّی است.