مسابقه تیر اندازی با اسلحه بادی و دارت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسابقات تیر اندازی با سلاح […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مسابقات تیر اندازی با سلاح بادی و دارت به مناسبت دهه فجر در ستاد دانشگاه برگزار شد.