موشن پوستر|تشنه شهادت

   شهادت را اگر بی تاب گردی زدست پنج تن سیراب گردی همزمان با هفته دفاع مقدس موسسه فرهنگی، هنری […]

 

 شهادت را اگر بی تاب گردی

زدست پنج تن سیراب گردی

همزمان با هفته دفاع مقدس موسسه فرهنگی، هنری و رسانه‌ای معیار، موشن پوستر « تشنه شهادت » را منتشر میکند.

??? ‎@MEYARTV_COM