پوستر”ثبت است بر جریده‌ عالم دوام ما”

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در استانه هفتم تیر و شهادت شهید آیت‌ الله دکتر بهشتی  و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، در استانه هفتم تیر و شهادت شهید آیت‌ الله دکتر بهشتی  و یارانش، پوسترِ«ثبت است بر جریده‌ عالم دوام ما» به همت موسسه فرهنگی، هنری و رسانه ای معیار منتشر شد.

شهید بهشتی :
ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم .
ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند .
تنها موقعی سر پا نیستیم که یا کشته شویم ، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم .
و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند .

 

پوسترهای معیار را از این صفحه دنبال کنید