پوستر “ایران قوی با قهرمانان سلامت” + دانلود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همزمان با تلاش مدافعان سلامت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همزمان با تلاش مدافعان سلامت در جبهه مقابله با ویروس کرونا موسسه فرهنگی هنری و رسانه ای معیار پوستر “ایران قوی با قهرمانان سلامت” را منتشر کرد.