پیام مسئول نهاد به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه 

پیام حجت الاسلام والمسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به مناسبت ۲۷ […]

پیام حجت الاسلام والمسلمین فرهادزاده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به مناسبت ۲۷ آذرماه و روز وحدت حوزه و دانشگاه

بسم الله الرحمن الرحیم
شهید بزرگوار حجت الاسلام آقای دکترمحمد مفتح از روحانیون مبارز و روشن ضمیری بود که در جریان مبارزات انقلاب اسلامی به تبیین فکری نهضت،همت گماشت. از خصوصیات ایشان آگاهی به نیازهای زمان و قدرت ارتباط‌گیری با نسل جوان و دانشجویان ودانشگاهیان بود.

ایشان بعد از انقلاب، سرپرستی دانشکده الهیات دانشگاه تهران را عهده‌دار شد و در ۲۷ آذر ۱۳۵۸ به دست گروه منحرف فرقان به شهادت رسید.یکی ازویژگیهای برجسته این شهید عزیز قدرت ارتباط گیری با نسل جوان و دانشگاهیان و کسانی بود که مایل بودند پیام دین را با زبان روز از یک روحانی و یک عالم دینی بشنوند. لذا هم در دوران قبل از انقلاب و هم بعد از پیروزی انقلاب، میدان کار این مرد روحانی بزرگوار، غالباً منطقه جوانان بخصوص دانشگاهیان بود.تصادفی هم نیست که روز وحدت حوزه و دانشگاه، روز شهادت ایشان قرار داده شد.

در خصوص قضیه وحدت حوزه و دانشگاه، مسئله مهم و عمیقی که وجود دارد این است که اولاً چرا ما این نکته را اصلاً مطرح می‌کنیم، اگر امروز در جامعه‌ی انقلابی این نکته عنوان می‌شود ناشی از عدم وجود این وحدت،حداقل تا قبل از انقلاب اسلامی است و در این زمینه از دو جریان علمی موجود در کشور سخن به میان می آید که یکی از آن‌ها به علومی توجه دارد که مباحث علوم الاهی،انسانی وارزشی جامعه را پیگیری می‌کند. این جریان حوزه های علمیه است که به دین، به اخلاق، به معارف و به فلسفه‌ی الاهی در جامعه می‌پردازد. البته نباید فراموش کنیم همه ی فعالیت‌هائی که در حوزه صورت می‌گیرد فعالیت‌هائی کاملاً علمی است، اما کار مهم حوزه در این ارتباط، توجه به جنبه‌های ارزشی جامعه و خدمت به دین و اخلاق بشر امروز است. در سوی دیگر جریان علمی دانشگاه در خدمت نیازهای ضروری زندگی جامعه است مثل رشته های فنّی،مهندسی و پزشکی و مسائل مربوط به آن‌،که استادان و نخبگان دانشگاهی با کار و تلاش شبانه‌روزی در حال خدمت به مردم هستند.

بدون شک منظورازوحدت این دومرکز مهم علمی،ادغام آنها در هم نیست. نگاه اصلی،پیوند وارتباط این دو جریان علمی فعال است.چراکه رهاوردعلم تجربی بدون باورهای دینی و الاهی وبدون جهت گیری درست انسانی وارزشی،قدرت مخرّب است.واین همان علمی است که هم اکنون قدرتهای مدّعی ومسلط جهانی ازآن برخوردارند؛ و ازطرف دیگر علوم دینی وانسانی بدون علم تجربی،ناتمام وبی اثر یاکم اثرخواهدبود.

درمقاطع تاریخی گذشته ی کشورما،همراهی وهمدلی این دوکانون،نتایج درخشانی داشته،همان طورکه شکستهای تلخ گذشته حاصل عدم هم افزائی ویاتقابل آن دوبوده است. اگرچه استوانه های حوزه ودانشگاه،بادرک ضرورت وحدت،همیشه همدل وهمراه بوده اند،امالازم است این وحدت تاسطوح عمیق تراین دونهادمبارک، رسوخ نماید.

یکی ازجلوه های میدانی این ارتباط وهمدلی درحوزه سلامت، درحضور جهادی طلاب با عنوان جهادگران سلامت در کنار کادر درمان در بیمارستان‌ها،دراین ایام سخت کرونا جلوه گرشد، که صحنه‌های زیبائی از همدلی و وحدت رابه تصویر کشاند.همین رویّه مبارک می تواندومی بایددرحوزه های آموزشی وپژوهشی وتشکیل کارگروه های علمی، تحقیقاتی مشترک میا ن رشته ای اتفاق بیفتد.

نکته ای که درپایان این نوشته بایدبه آن توجه داد و رهبر معظم انقلاب هم برآن تأکید فرموده اند این است که این دست ازآرزوها وآرمانهای انقلاب جزء مسائل وچشم اندازهای تمدّنی است،وبرای تحقق کامل آن، صبربسیاربباید، پدر پیر فلک را.

عدم به بارنشستن آن درکوتاه ومیان مدت نبایدخاطرها را آزرده وامیدها را افسرده کند.

علی محمد فرهادزاده شوشتری

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی