گزارش تصویری | کارگاه جریان شناسی دانشگاه در اردوی روایت ما (خواهران)

به گزارش واحد اطلاع رسانی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)، کارگاه […]

به گزارش واحد اطلاع رسانی و ارتباطات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (ره)، کارگاه جریان شناسی دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر عباسی مهر برای دانشجویان شرکت کننده در اردوی روایت ما (حلقه‌های میانی؛ حا میم) برگزار شد.