دورهمی ویژه و کوهپیمایی ۵۰ نفری دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد

  دورهمی ویژه و کوهپیمایی  ۵۰ نفری  دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همت واحد امور زنان و […]

اردوی کوهپیمایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

دورهمی ویژه و کوهپیمایی  ۵۰ نفری  دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به همت واحد امور زنان و خانواده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،خانم راجی مسئول امور

زنان و خانواده نهاد در این خصوص افزود: برنامه ای که اجرا شد به همتنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و با تمرکز بر

دانشجویان دختر خوابگاه های این دانشگاه و به منظور تحقق کلام رهبری و تاکید ایشان بر تحصیل، تهذیب، ورزش با حضور

بیش از ۵۰ نفر ازدانشجویان در ارتفاعات شمال تهران برگزار شد. 

گفتنی است برنامه های بعدی این واحد از طریق صفحه اختصاصی واحد امور زنان و خانواده و رسانه های نهاد اطلاع رسانی می شود.

گزارش تصویری این برنامه را مشاهده کنید: