برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های روانشناسی

برگزاری کارگاه آموزشی آزمون های روانشناسی کارگاه آموزشی تحلیلی آزمون های روانشناسی شخصیت ویژه مشاوران استان تهران در سالن جلسات مدیریت خانواده و ازدواج نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد.