اطلاع رسانی اردوی تفریحی و فرهنگی «روایت ما»

با سلام و احترام؛  محتوای اطلاع رسانی اردوی دانشجویی “روایت ما” جهت بارگزاری در سایت دانشکده ها و  گروه‌های دانشجویی، […]

با سلام و احترام؛

 محتوای اطلاع رسانی اردوی دانشجویی “روایت ما” جهت بارگزاری در سایت دانشکده ها و  گروه‌های دانشجویی، ذیل این پیام در دسترس شما قرار گرفته است؛ مقتضی است در بازنشر آن اهتمام ویژه ورزید.

بسته اطلاع رسانی اردوی تفریح و فرهنگی "روایت ما"

متن پیشنهادی کپشن: 

اردوی فرهنگی، تفریحی “روایت ما”

ویژه دانشجویان ورودی ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهلت ثبت نام تا ۱۵ تیر ماه

لینک ثبت نام: www.nsbmu.ir/revayatema