اسلامیّت

ترکیب جمهوریّت و اسلامیّت نخستین درخشش انقلاب
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ بدون نظر
بیانات مقام معظم رهبری پیرامون”ترکیب جمهوریّت و اسلامیّت نخستین درخشش انقلاب”  آنچه که جمهوری اسلامی را به عنوان یک پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بدیع ممتاز میکند، همین است که: حضور مردم و انتساب به معنویات و به حکم الهی و خشوعِ در مقابل پروردگار. این دو یک حقیقت واحدی را تشکیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ...
ادامه مطلب