انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 ثبت نام عتبات اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ بدون نظر
 ثبت نام عتبات اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد.   به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  ثبت نام عتبات اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد. تاریخ اعزام کاروان  ۱۳۹۸/۵/۲۲ در قالب کاروان هوایی خواهد بود و ...
ادامه مطلب