انقلاب صنعتی

به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمی کنیم
video ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ بدون نظر
علم و پژوهش: به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم:     یکی از بزرگترین جنایتهائی که به بشریت شد، این بود که در انقلاب صنعتی در دنیا در این دو سه قرن، علم وسیله‌ای شد برای زورگوئی. انگلیسها که جزو پیشروان انقلاب صنعتی بودند، از ...
ادامه مطلب