توهّم توطئه یک توطئه

توهّم توطئه یک توطئه
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ بدون نظر
۱.همه چیز علیه ما بود میگویند «آقا، شما دچار توهّمید؛ توهّم توطئه».   وقتی ما میگوییم دشمن داریم، میگویند «آقا، شما دچار توهّمید؛ توهّم توطئه». خود این مطرح کردن توهّم توطئه، به‌نظر ما یک توطئه است؛ برای اینکه حسّاسیّتها را کم کنند
ادامه مطلب