دیبوک

“زوال اسرائیل” قسمت چهارم: “تحریف دیبوک”
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
زوال اسرائیل قسمت چهارم: تحریف دیبوک  نژادپرستی،  خشونت بی سابقه به همراه جنایت ، دروغ پردازی و تحریف تاریخ. اینها همگی از مشخصات بارز  رژیم صهیونیستی است . تاریخ همیشه  تکرار می شود،بنابراین می شود آینده را از طریق تجربیات تاریخی پیش بینی نمود. تاریخ به ما نشان می دهد که نژادپرستی ...
ادامه مطلب