سرگذشت چهل ساله انقلاب

انقلاب، موتور پیشران کشور در عرصه‌ی علمُ فنّاوری و زیرساخت‌
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ بدون نظر
“بیانیه گام دوم” فصل اول: سرگذشت چهل ساله انقلاب بخش دوم: انقلاب منشاء چه برکاتی شد؟ “موتور پیشران کشور” در عرصه‌ی علم و فنّاوری و زیرساخت‌ شد .   قبل از“انقلاب” ، تکیه‌ی “علم و فناوری” کشور به طور کامل به “غرب” بود. بارها گفته‌ام؛ بعضی از قطعات “هواپیماهای ...
ادامه مطلب