عزّت و قدرت

دست برتر
video ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ بدون نظر
  دانش،‌ وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است:   علم مایه‌ی قدرت است؛ هم امروز و هم در طول تاریخ؛ در آینده هم همین جور خواهد بود. این علم یک وقت منتهی به یک فناوری خواهد شد، یک وقت هم نخواهد شد. خود دانش مایه‌ی اقتدار است؛ ثروت‌آفرین ...
ادامه مطلب