منابع طبیعی

فرصت های مهم مادی ایران در گام دوم انقلاب
video ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ بدون نظر
فصل سوم: ظرفیتهای مهم کشور برای “گام دوم انقلاب” : فرصت های مادی کشور:     یکی از “ظرفیّتهای مهمّ کشور” ما منابع طبیعی است… مجموع نفت و گاز ما در دنیا درجه‌ی یک است؛ یعنی هیچ کشوری در دنیا به‌قدر ایران، بر روی هم نفت و گاز ندارد. ...
ادامه مطلب