وحیدمرادی

روزنامه دیواری (۱) سوپر قهرمان های پفکی و اغتشاشات نارنجکی
video ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ بدون نظر
روزنامه دیواری (۱) سوپر قهرمان های پفکی و اغتشاشات نارنجکی   آیا می دانید شباهت ها و تفاوت های یک “انقلاب واقعی” و “اغتشاشات نارنجکی” برساخته از “سرویس های امنیتی” چیست؟ آیا تا کنون “سوپر قهرمان” های “پفکی” را از نزدیک دیده اید؟ آیا می‌دانید در “اغتشاشات” چه نقشی ...
ادامه مطلب